Boring på Albert har startet

Stavanger, 9. mai 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boringen av utforskingsbrønn 6201/11-3 i lisens PL519 har startet.

Målet for brønnen er Albert-prospektet, som ligger 65 kilometer nordvest for Snorre-feltet i den nordlige del av Nordsjøen. Brønnen bores med boreriggen Bredford Dolphin.

Noreco har en eierandel på 20 prosent i PL519. Lundin Petroleum er operatør med 40 prosent eierandel, mens Bayerngas Norge og Spring Energy hver har eierandeler på 20 prosent.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner