Boring på Ogna-prospektet har startet

Stavanger, 14. januar 2013: Boringen av utforskingsbrønn 8/5-1 på Ogna-prospektet i lisens PL453S i Nordsjøen har startet. Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har gjennom sitt datterselskap Noreco Norway AS en eierandel på 25 prosent i lisensen, hvor Lundin Petroleum er operatør.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordvest-Europa. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner