Boring på Svaneøgle har startet

Stavanger, 6 januar 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) har startet boringen av utforskingsbrønn 17/6-1. Målet for brønnen er Svaneøgle-prospektet. Noreco er operatør.

Svaneøgle ligger i lisens PL545, om lag 100 kilometer sørøst for Granefeltet i midtre del av Nordsjøen. Brønnen blir boret med den halvt nedsenkbare riggen West Alpha.

Noreco eier 50 prosent av lisens PL545. Øvrige partnere er Spring Energy med 30 prosent og Petoro med 20 prosent eierandel.
http://www.noreco.com/no/Var-virksomhet/Utforsking/PL545-Svaneogle/ 

Kontaktperson:
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner