Boring på Verdande har startet

Stavanger 8. april 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boring av utforskingsbrønn 6608/10-16 på Verdande-prospektet som ligger i lisens PL484 i Norskehavet, nå har startet. Hovedmålet er å finne hydrokarboner i sandsteiner av jura alder. 

Brønnen bores med riggen Bredford Dolphin og ventes å vare 68 - 81 dager.

Noreco Norway AS har en eierandel på 30 prosent i PL484, og er operatør. Øvrige partnere er Explora Petroleum AS (30 %), Dana Petroleum Norway AS (30 %) og E.ON E&P Norge AS (10 %).


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner