Deltagelse fra styremedlemmer og ledelse i rettet emisjon

Stavanger, 23. september 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),
 
 
Det refereres til børsmelding datert 23. september 2009 vedrørende den rettede emisjonen i Noreco. Styret har 23. september 2009 blant annet vedtatt at følgende primærinnsidere skal allokeres aksjer i den rettede emisjonen til en pris på kr 15 per aksje:
 
Lars Takla, styreformann ble tildelt  50 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er  1 578 207 aksjer.
 
John Hogan, styremedlem ble tildelt 66 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 421 195 aksjer.
 
Aasulv Tveitereid, styremedlem ble tildelt 333 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 343 333 aksjer.
 
Therese Log Bergjord, styremedlem ble tildelt 15 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 24 000 aksjer.
 
Rebekka Glasser Herlofsen, styremedlem ble tildelt 20 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 30 000 aksjer
 
Søren Reinhold Poulsen, ansattrepresentant ble tildelt  667  aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 667 aksjer.
 
Malin E Flor Helgesen, vara ansattrepresentant ble tildelt  3 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 41 062 aksjer.
 
Scott Kerr, administrerende direktør ble tildelt  33 333 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 1 695 288 aksjer.
 
Jan Nagell, finansdirektør ble tildelt 2 500 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 62 050 aksjer.
 
Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt ble tildelt 2 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 87 205 aksjer.
 
Synnøve Røysland, direktør for sørlige Nordsjø ble tildelt 1 000 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 16 948 aksjer
 
Stig Frøysland, direktør for HMS/HR ble tildelt  6 500 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 63 519 aksjer.
 
Birte Noer Borrevik, direktør for boring og prosjekter ble tildelt 6 667 aksjer, og total balanse etter transaksjonen (inkludert nærtstående) er 152 729 aksjer.
 
Formell tegning og endelig levering av aksjene er bl.a. betinget av at ekstraordinær generalforsamling som skal avholdes på eller omkring 14. oktober 2009 fatter de nødvendige vedtak.
 

Abonner