Endelig avtale for reservebasert lån og ny oljeprissikring

Stavanger, 17. juni 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco har ingått en låneavtale for å øke sin eksisterende reservebaserte lånefasilitet til 325 millioner dollar. Som del av avtalen har Noreco utvidet sitt oljeprissikringsprogram gjennom salgsopsjoner på 75 dollar per fat fra 2. kv 2009 til og med 1. kv. 2011.
 
-           For en måned siden annonserte vi at vi hadde inngått et term sheet for å øke vår eksisterende reservebaserte lånefasilitet og refinansiere vårt dyreste obligasjonslån. Partene har nå signert den endelige avtalen, sier Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco.
 
Fakta om avtalen:
Noreco har inngått en reservebasert lånefasilitetsavtale med en internasjonal gruppe banker
ledet av BNP Parisbas. Den nye avtalen øker lånebeløpet fra 155 millioner dollar til 325 millioner dollar, og kan økes ytterligere til 350 millioner dollar.
 
I tillegg til de 69 millioner dollar som er trukket under den eksisterende avtalen, vurderer Noreco å trekke opp ytterligere 207 millioner dollar som vil bli brukt til å refinansiere 12.00 prosent av Geopard A/S Callable Bond Issue 2006/2012 og delvis finansiere oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited. Rentekupongen for den nye fasiliteten er flytende, for tiden rundt 5%. Avtalen løper til 31. desember 2013, noe som er en utvidelse på ett år i forhold til den eksisterende avtalen.
 
Som del av avtalen har Noreco utvidet sitt oljeprissikringsprogram gjennom salgsopsjoner på 75 dollar per fat fra 2. kvartal 2009 til og med 1. kvartal 2011.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner