Endring i ansattvalgte styrerepresentanter

Stavanger, 21. november 2014: Ansattvalgt styremedlem Hilde Alexandersen har meddelt at hun fratrer styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) med virkning fra 21. november 2014. Hilde Alexandersen har tidligere sagt opp sin stilling i Noreco. Alexandersens varamedlem Liselotte Vibeke Kiørboe trer inn som nytt ansattvalgt styremedlem.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner