Endring i finansiell kalender 2011

Stavanger, 9. mai 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har endret datoen for offentliggjøring av resultat for andre kvartal 2011 fra 4. august 2011 til 11. august 2011.

 

Kontakt: Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner