Endringer i Norecos organisasjon

Stavanger, 6. september 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har foretatt endringer i sin organisasjon etter den senere tids salg av feltandeler. Dette har resultert i en slankere ledelsesstruktur og en betydelig bemanningsreduksjon ved selskapets danske kontor.

Norecos ledelse reduseres fra åtte til seks stillinger, og består av følgende:

Einar Gjelsvik, Administrerende direktør
Ellen Bratland, Direktør for drift og HMS
Lars Fosvold, Direktør for leteaktiviteter
Rebekka Glasser Herlofsen,  Finansdirektør
Kjetil Bakken, Direktør for investorkontakt
Kommersiell direktør (ledig)

Rebekka Glasser Herlofsen er innleid og vil fortsette som selskapets finansdirektør inntil en permanent erstatning er på plass.

Etter å ha solgt eiendeler for 300 millioner dollar over de siste månedene, har selskapet også besluttet å gjennomgå organisasjonen og redusere administrative kostnader. Dette har medført en bemanningsreduksjon på omlag 15 prosent, hovedsakelig ved selskapets danske kontor.

Kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for investorkontakt (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner