Etterfølgende emisjon

 
 
Stavanger, 28. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco gjennomfører etterfølgende emisjon og utgir nytt prospekt.

Det vises til børsmelding datert 25 og 28. april 2008 vedrørende den gjennomførte rettede plasseringen og den planlagte etterfølgende emisjonen av aksjer i Noreco.
 
Styret i Noreco har besluttet å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsøvelse mot de aksjonærene i Noreco, per den 25. april 2008, som ikke ble tilbudt å delta i den rettede plasseringen (de "Kvalifiserte Aksjonærene").
 
Den etterfølgende emisjonen vil bestå av opp til 2 500 000 aksjer med prioritert tildeling til de Kvalifiserte Aksjonærene til en tegningskurs på NOK 23,50 per aksje, som gir et emisjonsproveny på opp til NOK 58 700 000.
 
Tegningsperioden vil vare fra og med 29. mai til og med kl.16:30 den 13. juni 2008.
 
Selskapet har utarbeidet et prospekt datert 27. mai 2008 som er godkjent av Oslo Børs i forbindelse med den etterfølgende emisjonen.
 
Prospektet er tilgjengelig vederlagsfritt på selskapets og tilretteleggernes hjemmesider og kontorer.
 
Pareto Securities AS og Glitnir Securities AS er tilretteleggere for den etterfølgende emisjonen.
 
I tillegg vil 19 149 000 nye aksjer utstedt i forbindelse med den rettede plasseringen gjennomført i april 2008, kunne handles på Oslo Børs ASA.

 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 
 
 

Abonner

Dokumenter og linker