Finansoppdatering og restruktureringsforslag

Stavanger, 15. desember 2014: Det vises til tidligere børsmeldinger der Norwegian Energy Company («Noreco» eller «Selskapet») har informert om nedskrivinger og ytterligere svekket produksjon, samt til innkallinger datert 4. desember 2014 til obligasjonseiermøte der planen var å ta stilling til blant annet utsettelse av avdrag. 

Videre henvises til Selskapet anmodning til Oslo Børs 12. desember 2014 om at handelen i Selskapets aksjer og obligasjoner skulle suspenderes midlertidig og i påvente av videre diskusjoner om innkallingene til obligasjonseiermøte.

Det er Selskapet som har tatt initiativet til en ny diskusjon om innkallingene. Etter en fornyet vurdering har Selskapet konkludert med at det vil være nødvendig også å be om utsettelse av betaling av renter (og ikke kun avdragene) som forfalt 9. desember 2014. Siden betaling av renter er en integrert del av avtalen om lemping av lånebetingelser i innkallingene til obligasjonseiermøte, foreligger det ikke lenger et forslag om betingelsene knyttet til henstand og betalingsutsettelser som obligasjonseierne kan ta stilling til.

– Norecos finansielle situasjon og fremtidsutsikter er svekket som følge av den siste tids betydelige fall i oljepris, økte driftskostnader, samt at det har blitt nødvendig å framskynde avsetninger for framtidige fjerningskostnader, sier Tommy Sundt, administrerende direktør i Noreco.

Det er styrets mening at disse omstendighetene nå gjør det nødvendig å komme raskt fram til en løsning på selskapets finansielle situasjon. Styret har derfor besluttet å fremme et restruktureringsforslag som er nærmere redegjort for i vedlagte materiale som underlag for videre diskusjon med relevante parter.

– Vi vurderer fortsatt alle alternativer som kan ivareta verdiene for Selskapets forskjellige interessenter, men vi må samtidig forsere arbeidet med et forslag til en helhetlig finansiell restrukturering, sier Tommy Sundt.

Som det fremgår av det vedlagte materialet, er det styrets nåværende vurdering at det vil være nødvendig å konvertere all obligasjonsgjeld til egenkapital for å sikre videre drift og for å skape en varig løsning som innebærer at verdier kan bli ivaretatt og at underliggende verdier kan bli realisert for alle finansielle interessenter.

Noreco fortsetter dialogen med Nordic Trustee og obligasjonseiernes rådgivere med sikte på å komme fram til enighet om betingelsene for henstand og utsatt betaling. Selskapet har også innledet diskusjoner med Nordic Trustee og obligasjonseiernes rådgivere om styrets restruktureringsforslag.

For ytterligere informasjon om restruktureringsforslaget og mer detaljert informasjon om Selskapets finansielle situasjon, kontantstrømprognoser og vurderinger av eiendeler, henvises til vedlagte dokument.

Kontakt:
Silje Christine Augustson, nestleder i styret. Tlf.:+47 992 83 900
Tommy Sundt, adm. direktør. Tlf.: +47 992 83 900
Odd Arne Slettebø, finansdirektør. Tlf.: +47 992 83 900
Geir Arne Drangeid, IR-kontakt. Tlf.: +47 913 10 458

Eller epost: investorrelations@noreco.com


Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker