Forslag om tidlig nedbetaling av NOK 560 millioner i obligasjoner og fjerning av lånerestriksjon

Stavanger, 22. oktober 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Noreco har mottatt forhåndsaksepter fra majoriteten av eierne av NOK 2,800 millioner obligasjonslånet om å nedbetale NOK 560 millioner av lånet på par og samtidig fjerne markedsjustert egenkapital ratio fra låneavtalen.
 
-          Dette er nok et viktig steg i selskapets strategi for å redusere gjeld og rentekostnader, sier CEO Scott Kerr.
 
Norecos forslag betyr at obligasjonseierne av "Senior Secured Callable Bond Issue" NOR01 og NOR02 får tidlig nedbetaling av 20 % av utestående obligasjoner på par samt at "Market Adjusted Equity Ratio 1" blir fjernet fra låneavtalen. Det er innkalt til obligasjonseiermøte for å stemme over endringene i låneavtalen. Obligasjonseiermøtet vil bli avholdt den 3. november og beløpet vil bli utbetalt den 13. november 2008 dersom det blir vedtatt i obligasjonseiermøtet.
 
-          Vi mener dette forslaget er attraktivt for alle parter. Noreco har en veldig god kontantbeholdning samt positiv kontantstrøm og selskapet har styrke til å gjennomføre en tidlig nedbetaling, sier CEO Scott Kerr.
 
Pareto Securities AS er finansiell rådgiver for transaksjonen.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, VP Investor Relations (+47 992 83 856)
Jan Nagell, CFO (+47 994 97 271)

Abonner