Fratredelse fra styret

Stavanger, 4. april 2014: Styremedlem David Gair har meddelt at han fratrer styret i Noreco av personlige grunner med virkning fra 25. april 2014. 

David Gair var styremedlem uavhengig av hovedaksjonærene. Styret vil i samråd med selskapets valgkomite vurdere tidspunkt for et eventuelt forslag til generalforsamlingen om suppleringsvalg av nytt styremedlem. 


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner