Frivillig tilbud til eiere av 6% Norwegian Energy Company ASA Senior Unsecured Convertible Bond Issue 2007/12 (ISIN NO 001036883.0)

Stavanger, 30 June 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR),
Norwegian Energy Company ASA ("Noreco") tilbyr alle 6% Noreco konvertible obligasjonseiere som aksepterer å konvertere obligasjoner til aksjer et fastsatt tillegg på 7% over par verdien samt påløpte renter i kontanter. Noreco vil etterstrebe så raskt som praktisk mulig utstedelse og registrering av de nye aksjene etter at tilbudsperioden er over. Noreco har mottatt forhåndsaksept fra obligasjonseiere som representerer NOK 162 millioner av de utestående NOK 430 millioner i obligasjoner.
 
Dette tilbudet er et steg for å optimalisere Noreco sin kapitalstruktur. Konvertering av obligasjonene vil øke Norecos markedsverdi, redusere gjelden samt redusere fremtidig rentekostnader. i. Videre har Noreco opplevd sterkt økende likviditet siden den private plasseringen i april og konvertering av obligasjoner er forventet å ytterligere støtte opp under denne trenden.
 
Tilbudsperioden starter 30.06.2008 kl. 09.00 CET og slutter 02.07.2006 kl. 16.00 CET.
 
Obligasjonseire må kontakte Pareto Securities AS for å motta akseptformular.
 
Kontakt info Pareto Securities AS:
+47 22 87 88 11
 

Abonner