Funn på Zidane

Stavanger, 26. august 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) annonserer i dag funn av hydrokarboner i letebrønnen Zidane-1 i PL435 på norsk sokkel. Brønnen er operert av RWE Dea Norge AS.

Zidane-1 (6507/7-14s) brønnen er fortsatt i operasjon og ytterligere data vil bli samlet inn og analysert før en oppdatering på ressursgrunnlaget kan bli gjort.
Lisenspartnerne har besluttet å gjennomføre en produksjonstest. Testen er ventet å vare i mellom to og tre uker og resultat fra brønntesten er ventet kort tid etterpå.

Noreco har en 20 prosent eierandel i PL435. De andre partnerne er RWE Dea Norge AS (40 prosent) Edison International Norway Branch 20 prosent og Maersk Oil 20 prosent.

For mer informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 99 28 38 90)
Jan Petter Stiff, mediekontakt (+47 99 51 38 91)
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner