Gassfunn i Zidane-1

Stavanger, 16. september 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) melder at boringen av utforskingsbrønnen på Zidane-1 på Haltenbanken er fullført. Boringen var vellykket og resulterte i et gassfunn.

- Vi er meget fornøyd med dette funnet, som i seg selv er vesentlig for Noreco, og som dessuten åpner opp for flere spennende utforskingsmuligheter i lisensen, sier Norecos administrerende direktør Scott Kerr. - Zidane-1 er lokalisert nær eksisterende infrastruktur som gir flere muligheter for å kommersialisere og bygge ut funnet, sier Kerr.

Primært letemål for brønnen var å påvise petroleum i midtre jura reservoarbergarter (Fangstgruppen). Sekundært letemål var å påvise petroleum i nedre jura reservoarbergarter (Tiljeformasjonen). Det er påvist gass i en 150 meter kolonne i Fangstgruppen. Tiljeformasjonen er vannførende. Operatørens foreløpige beregning av størrelsen på funnet er mellom 5 og 18 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) utvinnbar gass.

Det ble utført omfattende datainnsamling og prøvetaking, og en vellykket formasjonstest ble gjennomført. Testen viste en produksjonsrate på 1,2 millioner Sm3 gass per dag gjennom en 36/64 tommers dyseåpning. Disse dataene vil nå bli videre analysert før en oppdatering av ressursanslaget kan gjøres.

Funnet på Zidane-1 aktualiserer også boring av nabostrukturen Zidane-2 som er kartlagt i samme lisens, og som er av tilsvarende størrelsesorden og geologisk alder.

Zidane-1 er den første utforskingsbrønnen i lisens PL435 og har brønnummer 6507/07-14 S. Brønnen er lokalisert om lag 15 kilometer nordvest for Heidrun feltsenter og 35 km sør for Skarv feltsenter i Norskehavet. Operatør er RWE Dea Norge AS. Noreco har en eierandel på 20 prosent i lisensen.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Kjetil Bakken, investor relations manager (+47 91 889 889)
 


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker