Gohta avgrensning – foreløpige resultater

Stavanger, 21. juli 2014: Den første avgrensningsbrønnen i oljefunnet Gohta er nå i avslutningsfasen. Det ble påvist olje og gass som forventet og det ble gjennomført to produksjonstester. Testen i gassdelen av reservoaret var positiv, men resultatene fra oljesonen er ikke entydige. Videre evaluering av funnet er i gang og en ny avgrensningsbrønn kan bli boret i 2015.

Avgrensningsbrønnen 7120/1-4S ble boret med boreriggen Island Innovator på 332 meters vanndyp på Gohta-strukturen i Barentshavet, 5,3 kilometer nordvest fra funnbrønnen 7120/1-3 som ble boret i 2013.

Det har tidligere vært anslått at funnet kunne inneholde 111-232 millioner fat oljeekvivalenter. Med de foreliggende opplysninger fra avgrensningsbrønnen ligger det ikke an til at dette anslaget vil bli endret.

Avgrensningsbrønnen ble boret til totalt 2 490 meter under havoverflaten. Den påtraff som forventet reservoar med gasskappe over olje i permiske karbonater. Reservoaret er i yngre bergarter enn i funnbrønnen. Data fra avgrensningsbrønnen indikerer at det er kommunikasjon mellom de to brønnene, og at gass/olje og olje/vannkontakten er på samme nivå over hele strukturen.

Kvaliteten av gassreservoaret er god, mens reservoaret i oljesonen ser ut til å være av dårligere kvalitet enn i funnbrønnen. To produksjonstester ble gjennomført for å undersøke reservoar- og strømningsegenskapene. Det lykkes ikke å isolere gass fra testen i oljesonen og informasjonen fra oljesonen er derfor mangelfull. Testen i gassonen ga gode resultater. Produksjonen her tilsvarer 700 000 Sm3 gass per dag.

Noreco Norway AS’ eierandel i PL492 Gohta er 20 prosent. Øvrige partnere i lisensen er Lundin Norwas AS (40 prosent og operatør) og Det norske oljeselskap ASA (40 prosent).


Kontakt:

Ørjan Gjerde, Finansdirektør, Tlf.: 0047 900 35 738

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com

Abonner