Høy produksjon i september og god kontantbeholdning

Stavanger, 1. oktober 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon i august var 15 400 fat oljeekvivalenter per dag.

 - Vi fortsetter vår høye produksjon og ligger foran plan, sier administrerende direktør Scott Kerr.

Produksjonen fra Norecos portefølje på sju produserende felt var 15 400 fat oljeekvivalenter per dag (boe) i september 2008. Den gjennomsnittlige daglige produksjonen i tredje kvartal var også 15 400 boe.  Den sterke produksjonen er et resultat av god underliggende produksjon fra feltene. Feltene i Siri-området (Siri, Nini and Cecilie) har hatt høy operasjonsregularitet i tredje kvartal, og A-28 brønnen på Brage fortsetter å gi høy produksjon. I 3. kv har vi også gjennomført 19 dager med planlagt vedlikeholdsstans på Sør Arne feltet i Danmark i henhold til plan, og i tillegg har det vært ikke planlagte nedstegninger på Enoch feltet (28 dager) og Brage (en dag).
 
Selskapet vil gjennomgå guiding for 2008 produksjon i forbindelse med presentasjon av resultater for 3. kvartal  23. oktober. 
 
Olje ble solgt til 98 dollar per fat i august (116 dollar i 3.kv). Etter justeringer for verdi av oljelager, kostnader forbundet med salgsopsjoner og NGL og gasspriser var gjennomsnittsprisen per fat oljeekvivalenter oppnådd for måndeden 86 dollar (104 dollar for 3.kv).
Den sterke produksjonen har ytterligere bedret kontantbeholdingen til selskapet, og deler av denne har blitt benyttet til å nedbetale gjeld.
 
- Jeg er meget fornøyd med utviklingen og verdiskapingen i Noreco i år. Vår produksjon er økende og oljeprisen er fremdeles på et høyt nivå. Den høye kontantstrømmen fra produksjonen vår gir oss økt fleksibilitet, og vi bedrer vår regnskapsbalanse hver eneste måned, sier administrerende direktør Scott Kerr.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner