Huntington-produksjon begrenset, full produksjon ytterligere utsatt

Stavanger, 19. desember 2014: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har blitt informert om at det er gitt midlertidig tillatelse til oppstart av produksjon med reduserte volumer fra Huntington-feltet, og at produksjonen nå har startet.

Inntil normal tilgang til CATS-systemet har blitt reetablert, regner Noreco med at produksjonen fra Huntington vil være oppad begrenset til 1 500 fat oljeekvivalenter per dag netto til Noreco.

CATS-operatøren har ikke oppgitt noen bestemt dato for når normal operasjon av systemet kan gjenopptas, men det blir indikert at det kan bli utsatt til slutten av januar, muligens enda lenger.

Det er vanskelig på det nåværende tidspunkt å gi eksakte føringer for hvordan dette vil påvirke Norecos kontantstrøm. Det bør kunne forventes at redusert produksjon i begynnelsen av 2015 vil bli delvis oppveid av høyere produksjonsrater når feltet er tilbake i normal operasjon.

Kontakt:
E-post: investorrelations@noreco.com

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har 53 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner