Ingen forhandliger med Det Norske

 
Stavanger 12 mai 2009: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) Det vises til børsmeldingmelding fra Det Norske Oljeselskap (Det Norske) 11. mai 2009.
- Vi tar Det Norskes beslutning til etteretning. Vi mener fortsatt en fusjon ville vært en god industriell løsning, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Noreco har hatt en meget positiv utvikling de siste måndedene, blant annet gjennom gassfunn på Gita, god tildeling i 20. lisensrunde i Norge, og fortsatt restrukutrering av kapitalstrukturen til selskapet. Noreco deltar i en rekke letebrønner i 2009, hvor de neste resultatene ventes om kort tid.
 
Norecos hovedfokus er å maksimere aksjonærverdier. Norecos forretningsmodell innebærer å være svært aktive i M&A markedet, noe selskapet har demonstrert gjennom en rekke transaksjoner.
 
-          Noreco vurderer fortløpende nye strategiske muligheter. Enhver mulighet vil bli vurdert opp mot fokuset på å skape betydelige verdier for våre aksjonærer, sier administrerende direktør Scott Kerr.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
 
Scott Kerr,  adm direktør(+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik direktør for investorkontakt  (+447 992 83 856)

Abonner