Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling

Styret i Noreco (Norwegian Energy Company ASA) innkaller til ekstraordinær generalforsamling 14. januar 2008, kl. 11.00. Vennligst se vedlagte innkalling.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)