Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Stavanger, 14. januar 2014; Det vises til børsmelding 8. januar 2014. 

Det meddeles herved at ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA vil avholdes 4. februar 2014 kl. 13 i selskapets lokaler i Verksgata 1A, 4013 Stavanger.

Se vedlagte innkalling til den ekstraordinære generalforsamlingen, samt møte- og fullmaktsedler. Dokumentene vil sendes aksjeeiere med kjent adresse. Innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og møte-/fullmaktsedler er også tilgjengelig på www.noreco.com.

Som det fremgår av innkallingen er agendapunktene valg av styre og medlemmer til selskapets nominasjonskomite.

IKM Industri-Invest AS har ikke fremsatt et eget forslag til styre- og nominasjonskomitesammensetning. Selskapets nominasjonskomité er anmodet om å utarbeide et forslag og anbefaling til generalforsamlingen, jf. også Selskapets vedtekter §§ 7 a) og b). Nominasjonskomitéens forslag vil så snart det er klart bli offentliggjort på www.newsweb.no og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com. Leder av nominasjonskomiteen er Ole Rettedal, tlf. 906 82 052


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com