Innkalling til obligasjonseiermøter – endret forslag

Stavanger, 28. juni 2013: Det vises til børsmelding av 24. juni 2013 vedrørende innkalling til obligasjonseiermøter i Norwegian Energy Company (Noreco). Noreco har i dag besluttet å foreta visse endringer i forslagene beskrevet i innkallingene, gjennom en foreslått økning av tilbudt kompensasjon til 0,50%. Det nye forslaget har støtte hos de største eierne i alle lånene. For ytterligere informasjon, se vedlagte notiser til obligasjonseierne.  

Kontakt:  
Ørjan Gjerde, Finansdirektør. Tel.: +47 900 35 738 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com