Innkalling til ordinær generalforsamling

Stavanger 11. april 2012: Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) vil bli avholdt onsdag 2. mai 2012 klokken 13.00 i selskapets lokaler i Verksgata 1A, 5. etasje, 4013 Stavanger.

Vedlagt er innkalling til generalforsamling inkludert vedlegg, som også er distribuert direkte til selskapets aksjonærer med kjent adresse. Årsrapport og regnskap for 2011 finnes på Norecos hjemmeside www.noreco.com.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)
Tone K Skartveit, Corporate Planning Advisor (+47 992 83 882)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12