Innkalling til ordinær generalforsamling

Stavanger 17. april 2013: Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) vil bli avholdt onsdag 8. mai 2013 klokken 13.00 i selskapets lokaler i Verksgata 1A, 5. etasje, 4013 Stavanger.

Vedlagt er innkalling til generalforsamling inkludert vedlegg, som også er distribuert direkte til selskapets aksjonærer med kjent adresse. Årsrapport og regnskap for 2012 finnes på Norecos hjemmeside www.noreco.com.


Kontakt:

Kjetil Bakken, Investor Relations Manager ( +47 91 889 889)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com