Innkalling til ordinær generalforsamling

Stavanger 4. april 2014: Ordinær generalforsamling i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) vil bli avholdt fredag 25. april 2014 klokken 13.00 i selskapets lokaler i Verksgata 1A, 5. etasje, 4013 Stavanger

Vedlagt er innkalling til generalforsamling inkludert vedlegg, som også er distribuert direkte til selskapets aksjonærer med kjent adresse. Årsrapport og regnskap for 2013 vil bli gjort tilgjengelige på Selskapets hjemmeside, www.noreco.com, i god tid før generalforsamlingen.


Kontakt:

Ørjan Gjerde, CFO (0047 900 35 738)

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.
 

***

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 55 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR).

For mer informasjon:
www.noreco.com