Innløsning av obligasjonslån

Stavanger, 9. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco vil nedbetale sin Geopard obligasjon på 130 millioner dollar.
 
-          Ved å nedbetale vårt dyreste lån reduserer vi selskapets årlige rentekostnader med rundt 50 millioner kroner. Dette er en del av vårt arbeid med å restrukturere Norecos gjeldsportefølje, og vil sammen med den nylige emisjonen i selskapet og oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited bidra til en sterk finansiell stilling som vi kan vokse videre fra, sier Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco.-        
   
Noreco har i dag varslet Norsk Tillitsmann ASA som tillitsmann under 12.00 per cent Geopard A/S Callable Bond Issue 2006/2012 ("Geopard obligasjonen") og obligasjonseierne om at selskapet ønsker å nedbetale hele det utestående beløpet under Geopard obligasjonen 23. juni 2008 for en pris på 105%. Geopard obligasjonen ble opprinnelig tatt opp for å finansiere Altinex ASAs (nå et heleid datterselskap av Noreco) kjøp av Denerco Oil A/S. 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner