Intern endring i toppledelsen

Stavanger, 16 august 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR) Noreco annonserer i dag en intern endring i toppledergruppen.

 Rune Martinsen som i dag innehar stillingen som Chief Operating Officer vil gå over i stillingen Vice President Strategy & Investor Relations, mens Einar Gjelsvik som i dag innehar denne stillingen vil ta over som Chief Operating Officer .

Endringen vil ha effekt fra 1. september 2010.

'Jeg er veldig godt fornøyd med å se at medlemmer av toppledergruppen tar på seg nye viktige ansvarsområder som et steg i retning av å bygge en enda sterkere og mer integrert ledergruppe i Noreco. Gjennom denne endringen vil vi sikre ytterligere utvikling i hver av disse viktige forretningsområdene, et sterkere grunnlag for planlegging av utskiftninger samt en ambisiøs plan for ytterligere utviklingen av Norecos toppledere, sier CEO Scott Kerr i en kommentar.

Kontakt:
Scott Kerr, CEO, +47 992 83 890
Kjetil Bakken, Investor Relations Manager, +47 91 889 889


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner