Korreksjon – refinansieringen vedtatt

Stavanger, 5. november 2013: Det vises til børsmelding fra Norwegian Energy Company ASA («Noreco» eller «Selskapet», ticker «NOR») i dag kl 15:16 hvor det ble meldt at refinansieringsforslaget ikke fikk tilstrekkelig støtte i ett obligasjonslån, NOR05.

Det har i etterkant blitt klart, og bekreftet av Norsk Tillitsmann, at det ble gjort en feil ved opptellingen av de avgitte stemmer i NOR05. Korrekte utregninger viser at det var et flertall på 69,55% for forslaget i NOR05. Følgelig har alle obligasjonslånene stemt for refinansieringsforslaget med tilstrekkelig to-tredjedels flertall, og forslaget er derfor vedtatt som angitt i innkallingene og børsmelding av i går, 4. november 2013.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Svein Arild Killingland, CEO +47 913 40786
Ørjan Gjerde, CFO +47 900 35 738

* * *

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

* * *

Om Norwegian Energy Company ASA

Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner