Leteboring på Dalsnuten har startet

Stavanger, 10. september 2010: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR) melder at boringen av letebrønnen på Dalsnuten-prospektet (letebrønn 6603/5-1S) i lisens PL392 har startet. Brønnen blir boret med riggen Aker Barents, og operatør er A/S Norske Shell.

Noreco kjøpte seg nylig inn i lisensen med en 10% eierandel. Denne transaksjonen forutsetter godkjennelse fra norske myndigheter samt partnerne i lisensen.

Kontaktpersoner:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Kjetil Bakken, investor relations mananger (+47 918 89 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner