Meldepliktig handel

Stavanger, 8. mars 2011: Styret i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) har i samsvar med selskapets gjeldende opsjonsprogram besluttet å utstede opsjoner til selskapets ledelse og ansatte.
 

Totalt 4.279.384 opsjoner er vedtatt utstedt, hver med en utøvelsespris på NOK 8,04 per aksje. Opsjonene kan utøves i en periode fra 3 til 5 år fra dato for tildeling.

Følgende primærinnsidere har blitt tildelt opsjoner:

Navn - antall opsjoner - ny beholdning opsjoner - beholdning aksjer
Kjetil Bakken - 169652 - 259024 - 55416
John Bogen - 175835 - 329292 - 88582
Erik Borg - 65484 - 190289 - 11128
Ellen Sandra Bratland - 184080 - 359771 - 61010
Simon Campbell - 74627 - 210598 - 101698
Lars Fosvold - 184080 - 423326 - 136111
Einar Gjelsvik - 325780 - 696902 - 129993
Ørjan Gjerde - 169652 - 169652 - 60000
Liselotte Kiørboe - 59690 - 147148 - 18331
Odd Kjørholt - 72139 - 204325 - 49610
Bård Lærum - 67910 - 185298 - 54329

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner