Meldepliktig handel

Stavanger, 12 september 2011: IKM Industri-Invest AS har kjøpt 111 052 aksjer i Norwegian Energy Company ASA (Noreco) til kurs 5,3745 kroner. IKM Industri-Invest AS er kontrollert av Ståle Kyllingstad som er styreleder i Noreco.

Ny beholdning for IKM Industri-Invest AS er 19.911.035 aksjer i Noreco.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt, +47 91 889 889

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner