Melding om fratredelse fra styret

Stavanger, 15. desember 2014: Styreleder Erik Henriksen har meddelt at han ønsker å fratre sitt styreverv i Norwegian Energy Company ASA. 

Hans anmodning vil bli behandlet av styret i et senere møte i tråd med gjeldende regler. Styret vil da også vurdere hvorvidt det skal kalles inn til en ekstraordinær generalforsamling for å velge ett eller flere nye styremedlemmer, og bestemme når et slikt møte skal finne sted.

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskravene i henhold til verdipapirhandelloven § 5-12.

Abonner