Melding om signifikant aksjepost

Sector Asset Management vil gjennom Sector Omega AS, som forvalter av de underliggende fond av Sector Umbrella Trust; Sector Maritime, Sector Consolidare og Sector Speculare IV,  på vegne av Sector Speculare IV overføre 18.535.213 aksjer tilsvarende 7,6 prosent av utestående aksjer i Norwegian Energy Company (NOR) den 30 juni 2011. Aksjene vil bli overført som en privat plassering. Etter transaksjonen eier Sector Speculare IV 10.680.784 aksjer tilsvarende 4,38 prosent av utestående aksjer i Norwegian Energy Company (NOR).

 

Sector Asset Management gjennom Sector Omega AS,  som forvalter av de underliggende fond av Sector Umbrella Trust;  Sector Maritime Investments, Sector Consolidare og Sector Speculare IV, kontrollerer etter transaksjonen  en aggregert posisjon på  18.456.249 aksjer og 0 retter, tilsvarende 7,57 prosent av utestående aksjer  i Norwegian Energy Company (NOR).

 

 

Dato: 30.juni 2011

Sector Asset Management Limited acting in its capacity as manager of Sector Umbrella TrustSector Omega AS

Abonner