MELDING OM TRANSAKSJON I HENHOLD TIL VPHL. § 4-1

Stavanger, 4. november 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco - OSE:NOR),
 
I henhold til opsjonsprogram for de ansatte i Noreco, godkjent av ekstraordinær generalforsamling avholdt 14. januar 2008, har Noreco utbetalt den årlige bonusen for 2008 til de ansatte. I samsvar med bonusprogrammet kan de ansatte benytte opp til 50 % av sin bonus til å kjøpe Noreco aksjer til markedspris.
 
Som en følge av dette, har styret vedtatt en kapitalforhøyelse på NOK 1 458 308,20  ved å utstede 470 422 aksjer. Aksjene vil bli utstedt etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
 
Følgende primærinnsidere har tegnet aksjer under de ansattes incentivprogram:
 
- Scott Kerr har 3. november 2008 tegnet 22 706,00 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 1 645 084,00 aksjer.
 
-  Jan Nagell har 3. november 2008 tegnet 16 170 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80  per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 34 433 aksjer.
 
- Stig Frøysland har 3. november 2008 tegnet 15 100 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80  per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 34 474 aksjer.
 
-Birte N Borrevik har 3. november 2008 tegnet 14 024 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 120 334 aksjer.
 
Einar Gjelsvik har 3. november 2008 tegnet  11 858 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 77 320 aksjer.
 
Synnøve Røysland har 3. november 2008 tegnet 15 948 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 15 948 aksjer.
 
Malin E Flor Helgesen har 3. november 2008 tegnet  7 590 aksjer i Noreco til en kurs på NOK 16,80 per aksje. Aksjebeholdning etter transaksjonen: 44 099 aksjer.
 

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner