Melding til obligasjonseierne – justerte refinansieringsbetingelser

Med henvisning til børsmelding i ettermiddag vedrørende justerte refinansieringsbetingelser, se vedlagt melding til obligasjonseierne.

Meldingen er også gjort tilgjengelig på www.stamdata.no. 

Kontakt: Svein Arild Killingland, administrerende direktør +47 913 40786
Ørjan Gjerde, finansdirektør. Tel.: +47 900 35 738 

*** Om Norwegian Energy Company ASA Noreco er et uavhengig norsk oljeselskap. Selskapets fokus er utforsking, utvikling og produksjon av olje og gass i Nordsjøregionen. Siden oppstarten i 2005 har selskapet vokst gjennom lisensrunder, vellykket utforsking og oppkjøp. Noreco har virksomhet i Norge, Danmark og Storbritannia, og har rundt 70 ansatte. Noreco er notert på Oslo Børs (ticker NOR). For mer informasjon: www.noreco.com

Abonner

Dokumenter og linker