Midlertidig borestans på Albert

Stavanger, 14. juni 2012: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) melder at boringen av utforskingsbrønn 6201/11-3 på Albert-prospektet i lisens PL519 har blitt midlertidig stanset og vil bli gjenopptatt i slutten av august. Boreriggen Bredford Dolphin flyttes nå til et norsk verft for å gjennomføre femårskontroll før den returnerer for å fullføre boringen på Albert.

Noreco har en eierandel på 20 prosent i PL519. Lundin Petroleum er operatør med 40 prosent eierandel, mens Bayerngas Norge og Spring Energy hver har eierandeler på 20 prosent.

Kontakt:
Kjetil Bakken, VP Investor Relations (+47 91 889 889)

 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner