Nedbetaling Geopard obligasjonslån

 
Stavanger, 23 Juni 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Noreco har i sin helhet nedbetalt sin Geopard obligasjon på 130 millioner USD.
 
Noreco har i dag (gjennom sitt heleide datterselskap Geopard A/S) nedbetalt sin 130 millioner USD 12.00 % Geopard A/S Callable Bond Issue 2006/2012 (`Geopard obligasjonen`), til en total kostnad på 142 millioner USD. Totalbeløpet inkluderer renter, en premie til obligasjonseierne og gevinst på valutasikring. Nedbetalingen av Geopard obligasjonen er en del av refinansieringen av Noreco, og er finansiert gjennom midler fra Noreco sin reservebaserte lånefasilitet, jf pressemelding datert 17 juni 2008.
 
- Ved å nedbetale vårt dyreste lån reduserer vi selskapets årlige rentekostnader med ca 50 millioner kroner. Dette er en del av vårt arbeid med å restrukturere Norecos gjeldsportefølje, og vil sammen med den nylige emisjonen i selskapet og oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited bidra til en sterk finansiell stilling som vi kan vokse videre fra, sier Scott Kerr, administrerende direktør i Noreco.      
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner