Nedsalg i letelisenser

Stavanger, 27. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco har inngått en avtele om å selge seg ned i utvinningstillatelsene 271 og 302. Faroe Petroleum overtar en 15% andel i lisensene gjennom å påta seg Norecos del av kostnadene relatert til boringen av Yoda brønnen på lisensen som skal bores snart. Etter transaksjonen har Noreco en 15% andel i lisensene.
Noreco har i dag inngått avtale med Faroe Petroleum om å selge seg ned i letelisensene PL271 og PL302 på norsk kontinentalsokkel. Faroe Petroleum overtar en 15% andel i lisensene gjennom å påta seg Norecos del av de budsjetterte kostnadene relatert til boringen av Yoda brønnen som skal bores av operatøren StatoilHydro med riggen Mærsk Giant innen kort tid. Den endelige transaksjonen er betinget av oppfyllelse av visse vilkår, deriblant godkjenning fra norske myndigheter. Gjennomføring av avtalen er avhengig av utestående alminnelige godkjennelser.
 
Noreco kjøpte en 40% andel i lisensene PL271 og PL302 fra Dong i 2006. Noreco solgte deretter 10% av lisensene til Talisman mot en 17,5% andel i lisensene PL347 og PL348 i norskehavet. Boring av brønnen Galtvort vil igangsettes i løpet av få uker.
 
-          Denne transaksjonen er et godt eksempel på hvordan Noreco skaper verdier gjennom aktiv porteføljeforvaltning. Et lisenskjøp for to år siden har skapt to veldig spennende letemuligheter som vil bli boret i løpet av de neste ukene, sier administrerende direktør Scott Kerr i en kommentar.
 
En oversikt over Norecos portefølje etter denne transaksjonen og de 9 tildelingene Noreco nylig fikk i TFO runden er vedlagt.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner

Dokumenter og linker