Nini Øst i produksjon

Stavanger, 25. februar 2010, Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR): Nini Øst-feltet i den danske delen av Nordsjøen har i dag produsert sin første olje. Noreco eier 30% av feltet.

"Oppstarten av Nini Øst er en viktig milepæl for Noreco. Feltet vil i seg selv gi et betydelig bidrag til selskapets produksjon og inntjening, og det vil også gjøre det mulig å forlenge levetiden for de øvrige feltene i Siri-området," sier CEO Scott Kerr i Noreco.

 Nini Øst-feltet er en del av Nini-lisensen som ligger i Siri-området omlag 200 kilometer fra Danmarks vestkyst. Nini Øst er bygget ut med en ubemannet satellittplattform, og herfra sendes oljen i rørledning via Nini til Siri-plattformen for videre prosessering og transport. Nini Øst-plattformen er lokalisert syv kilometer nordøst for Nini-plattformen.

 Utbyggingen av Nini Øst ble gjennomført mer enn 10 prosent under opprinnelig kostnadsestimat, og eierne planlegger nå neste utviklingsfase med to tilleggsbrønner. Norecos reserver (2P) i Nini Øst er estimert til 5,6 millioner fat oljeekvivalenter.

 Noreco eier 30% av Nini-lisensen. DONG Energy er operatør for feltet og eier 40%, mens RWE Dea har en andel på 30%.

 

Kontaktpersoner:

Einar Gjelsvik, direktør for strategi og investorkontakt (+47 99 28 38 56)

Kjetil Bakken, investorkontakt (+47 91 889 889)


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner