NOR01: Noreco utøver retten til å tilbakekjøpe samtlige obligasjoner

Stavanger, 19 oktober, 2009: Norwegian Energy Company ASA ("Noreco" eller "Selskapet" - OSE:NOR), har informert Norsk Tillitsmann om at NOR01 obligasjonene (NO 001037906.8) vil bli tilbakekjøpt av Selskapet gjennom en utøvelse av tilbakekjøpsretten på samtlige utestående obligasjoner. 
 
NOR01 obligasjonene på totalt utestående NOK 1.840 millioner vil bli tilbakekjøpt av Selskapet i henhold til låneavtalen på 103% av pari. Melding om tidlig tilbakekjøp av samtlige obligasjoner vil bli sendt til obligasjonseierne i dag. NOR02 (NO 001037907.6) vil også bli tilbakekjøpt sammen med NOR01.
 
De utstående obligasjonene vil bli tilbakekjøpt på tilbakekjøpsprisen rundt 1. desember 2009 (endelig dato blir satt av Norsk Tillitsmann).
 
Kontakter:
Einar Gjelsvik, Vice President Strategy & IR (+47 99 28 38 56)
Jan Nagell, CFO (+47 99 49 72 71)

Abonner