Noreco - Aksjekapitalforhøyelse

Stavanger, 19. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR),
 
Aksjekapitalforhøyelse i Noreco (Norwegian Energy Compnay ASA) meddelt den 16. januar 2008 er registret i Foretaksregisteret. Ny aksjekapital i Noreco er NOK 346.390.410,20, fordelt på 111.738.842 aksjer, hver pålydende NOK 3,10. Vennligst finn oppdatert firmaattest vedlagt.
 
For nærmere informasjon, vennligst kontakt: Einar Gjelsvik, Vice President Investor Relations (+47 992 83 856)

Abonner

Dokumenter og linker