Noreco - Produksjon januar 2008

 
Stavanger, 8. february 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Norecos olje, gass og NGL produksjon for januar 2008 var 9700 fat oljeekvivalenter per dag.  Gjennomsnittlig oppnådd pris for måneden var 83 dollar per fat.
 
Produksjonen i måneden var påvirket av en nedstegning på Siri-feltet. Produksjonsvolumene er foreløpige og det tas forbehold om justeringer, endelige allokeringer mellom felt, kvalitetsjusteringer og priser. Den angitte prisen per fat er etter kostnader forbundet med salgsopsjoner.
 
Noreco vil presentere sine planer for 2008, inkludert guiding på produksjon, i forbindelse med presentasjon av 4.kv resultatene 14. februar.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner