Noreco - Vellykket avgrensningsbrønn på Oselvar

Stavanger, 8. februar 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Boring av avgrensningsbrønner på Oselvar funnet på norsk sokkel har blitt avsluttet. Resulatene er positive, og lisenspartnerne forventer nå å levere inn en plan for utbygging og drift i 2008. Noreco eier 15% av funnet.
-     Vi er veldig fornøyd med resultatene fra avgrensningsbrønnene på Oselvar. Brønnene har vist at reservoarets gjennomstrømningsevne er bedre enn forventet, og har bekreftet det ressursanslaget vi hadde før brørnnene. Noreco ser frem til å jobbe sammen med våre partnere for å få til en rask utbygging av feltet, sier administrerende direktør Scott Kerr.
 
Norecos ressurssanslag for funnet før disse brønnene var 42 millioner fat oljeekvivalenter. Resultatene fra brønnene er oppmuntrende med hensyn til en utbygging av funnet, og det planlegges å levere inn en plan for utbygning og drift av Oselvar i 2008. 
 
I tillegg til Oselvar funnet er det betydelig letepotensial i utvinningstillatelse 274. I løpet av sommeren vil riggen Mærsk Guardian bore en letebrønn på Ipswich prospektet i nærheten av Oselvar i utvinningstillatelse 274.
 
Fakta om avgrensningsbrønn 1/3-10A:
Operatøren Dong har gjennomført boring av avgrensningsbrønn 1/3-10 A på Oselvar-funnet i utvinningstillatelse 274 på norsk sokkel.
Brønnen ble boret som et sidesteg til avgrensningsbrønn 1/3-10, for å undersøke den underliggende vannsonen og derved avgrense Oselvar-funnet bedre.   
Boringen ble utført med boreinnretningen Mærsk Guardian på 72 meters vanndyp. Formålet med brønnen var å måle trykk og ta vannprøver i vannsonen under den allerede påviste olje/kondensat-kolonnen. Begge deler ble oppnådd og datainnsamlingen er nå avsluttet.
Brønnen ble boret til 3632 meter og avsluttet i bergarter av tidlig paleocen alder, i en posisjon 680 m sørvest for 1/3-10. Foreløpige beregninger viser at reservoaregenskaperne i sidesteget samsvarer med resultatene fra 1/3-10, mens reservoartykkelsen som ble påvist var noe mindre enn forventet.
Avgrensingen viser at størrelsen på det totale funnet er innenfor usikkerhetsspennet på 2 - 6  millioner standard kubikkmeter Sm3 utvinnbar olje/kondensat og 2 - 4  mrd Sm3 utvinnbare gass. Dette tilsvarer et spenn på 25 - 63 millioner fat oljeevkivalenter.
Bakgrunnsinformasjon:
Noreco kjøpte 15% av utvinningstillatelse 274 fra Revus i 2007. De andre rettighetshaverne i lisensen er Dong E&P Norge AS (40% og operatør), PA Resources Norway AS (30%), and Revus Energy AS (15 %). Oselvar funnet  (1/3-6) ble gjort av Elf Petroleum Norge i 1991, og ligger 20 km vest for Gydafeltet i den sørlige delen av Nordsjøen. 1/3-10 og 1/3-10 A er tredje og fjerde brønn som er boret på funnet 1/3-6. Resultatene fra 1/3-10 brønnen ble annonsert 4. januar i år, og påviste oije/kondensat og assosiert gas og testet 4920 fat oljeekvivalenter per dag i en produksjonstest.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner