Noreco annonserer gassfunn på Gita

Stavanger, 15. april 2009: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), 
Hydrokarboner har blitt påvist i letebrønnen Gita i Danmark, hvor Noreco har en 12 prosents eierandel.
 
- Boreresultatene fra Gita er svært lovende og av stor betydning for Noreco. Vi har gjort et funn i Norecos hovedmål for brønnen, og resultatene bekrefter vårt syn på at dette kan være et stort gassfunn med potensial til å øke Norecos reserver og betingede ressurser betydelig, sier administrerende direktør Scott Kerr 
 
- Vi skal nå analysere resultatene for å estimere størrrelsen på funnet og det fulle potensialet for ressursgrunnlaget i Gita, Maja og Amalie samt planlegge det videre arbeidet, fortsetter Kerr.
 
Resultatene fra Gita vil bli nærmere presentert i en pressekonferanse/webcast etter at brønnoperasjonene er ferdigstilt. Detaljene rundt dette vil bli annonsert separat.
 
 
Fakta om Gita 1-X brønnen
Gitaprospektet ligger i lisensene 9/95 Maja og 9/06 Gita. Noreco eier 12 prosent i begge av disse lisensene. Maersk Oil & Gas AS som er operatør for lisensen er nå iferd med å foreta plugging og fjerningsprosedyrer av Gita-1X. Hensikten med brønnen var å påvise hydrokarboner i reservoarbergarter av øvre til midtre del av jura. Brønnen ble boret til et vertikalt dyp av 5162 meter under havenivå med den oppjekkbare riggen Ensco 101. Brønnen fant hydrokarboner i midtre del av jura reservoarbergaarter. En rekke målinger ble gjennomført for videre analyse av resultatene fra brønnen.
 
Noreco har også en 30 prosent eierandel i det nærliggende Amalie midtre jura gass og kondensatfunnet. i den tilstøtende lisensen Amalie. Se vedlagte kart.
 
Noreco kjøpte sin 12 prosent andel i Gita og Maja lisensene i 2008. De andre lisenseierne i 9/95 er Maersk Oil and Gas A/S (31,2 prosent), PA Resources AB (26,8 prosent) DONG E&P A/S (20 prosent) og Danoil Exploration (10 prosent).  I lisens 9/06 er eierne Maersk Oil & Gas A/S (31.2 prosent), PA Resources AB (26.8 prosent), Nordsøfonden (20 prosent) og Danoil Exploration (10 prosent) 
 
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 
 

Abonner

Dokumenter og linker