Noreco beholder Oselvar

Stavanger, 29. mars 2011: Norwegian Energy Company (Noreco) har valgt å avslutte avtalen om å selge Norecos andeler i oljefeltene Oselvar og Enoch til Marubeni Corporation (Marubeni).

 

Avtalen med Marubeni ble inngått i september 2010. Den 3. mars 2011 annonserte Noreco at kjøperen ikke tilfredsstilte de nødvendige krav som gjelder for lisenshavere på norsk kontinentalsokkel. Dette er fremdeles tilfelle.

 

"Framdriften i Oselvar-utbyggingen går som planlagt, og den sterke bedringen i markedsforholdene har bidratt til en klar økning av feltets verdi. Noreco mener derfor at beslutningen om å avslutte avtalen vil bidra til økte aksjonærverdier. Selskapet vil fortsette å investere i utbyggingen av Oselvar-feltet, og forventer å finansiere de gjenværende investeringskostnadene med ny gjeld," sier Einar Gjelsvik, administrerende direktør i Noreco.

 

Oselvar er et olje- og gassfelt under utbygging, og ligger i lisens PL274 og PL274CS i den sydlige del av Nordsjøen. Noreco har en eierandel i feltet på 15 prosent, som representerer olje- og gassreserver på 8,1 millioner fat oljeekvivalenter. Produksjonen forventes å starte opp i løpet av første halvår 2012, noe senere enn opprinnelig plan på grunn av endret tidsplan for installasjonsarbeid på vertsplattformen Ula. Lisens PL274 inneholder også et annet funn kalt Ipswich.

 

Enoch er et oljefelt som ligger i den midtre del av Nordsjøen, på grensen mellom Norge og Storbritannia. Noreco eier 4,36 prosent av feltet gjennom sin 21,8 prosent andel i lisens PL048D. Oljereservene i feltet var ved årsskiftet anslått til 0,3 millioner fat oljeekvivalenter.

 

Som følge av at avtalen med Marubeni er avsluttet, samt de nylig annonserte endringene i selskapets ledelse, har Noreco lagt ut en oppdatert selskapspresentasjon på www.noreco.com.

 

Kontakter:
Einar Gjelsvik, Administrerende direktør (+47 992 83 856)
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner