Noreco bekrefter gassfunn

Stavanger, 16. juni, 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR),
Det er påvist gass i den andre letebrønnen på Galtvortprospektet, hvor Noreco har en eierandel på 17.5%.
-          Vi er meget fornøyd med Galtvort-funnene, og ser nå frem til å følge opp ytterligere muligheter i området, says CEO of Noreco, Scott Kerr.
 
Noreco annonserte 21. mai et gassfunn i det sørlige segmentet av Galtvortprospektet. Nå har man også funnet gass i det nordlige segmentet av prospektet. Lisensen vil nå evaluere funnstørrelsen før planlegging av en utbygging starter.
 
Det er nå 3 funn i lisensen (Galtvort (2) og Tau), og en ny letebrønn på Gygrid prospektet skal bores i 1. kvartal 2009.
 
 
Fakta om brønn 6407/8-4 A
StatoilHydro Petroleum AS, operatør av utvinningstillatelse 348, er i ferd med å avslutte boringen av undersøkelsesbrønn 6407/8-4 A. Brønnen er lokalisert 30 kilometer nordøst for Njordfeltet og ni kilometer nordvest for Draugenfeltet i Norskehavet.
 
Hensikten med brønnen var å påvise petroleum i midtre til nedre jura reservoarbergarter i det nordlige segmentet i et prospekt kalt Galtvort. Brønnen var et planlagt sidesteg og den påviste gass i midtre til nedre jura reservoarbergarter. Det ble i mai 2008 påvist gass på samme nivå i det sørlige segmentet av Galtvortprospektet med funnbrønn 6407/8-4 S. Tilsammen er størrelsen på funnet anslått til mellom 1 og 3 milliard Sm3 utvinnbar gass. Rettighetshaverne vil nå evaluere funnstørrelsen for nærmere avklaring før en utbyggingsløsing vil bli vurdert. Brønnen ble ikke formasjonstestet, men det er utført omfattende datainnsamling og prøvetaking av reservoaret.
 
Disse to brønnene er de første i utvinningstillatelse 348 som ble tildelt i TFO 2004. Neste letebrønn i tillatelsen er planlagt i 2009.
 
Brønn 6407/8-4 A ble boret til et vertikalt dyp av 2300 meter under havflaten, og ble avsluttet i Åreformasjonen i nedre jura. Havdypet var 266 meter. Brønnen blir nå permanent plugget og forlatt. Brønnen ble boret av boreinnretningen West Alpha.
 
Noreco kjøpte sin andel i utvinningstillatelse 348 i 2006. De andre lisenspartnerne er StatoilHydro (30%), Gaz de France Norge AS (20%), E.ON Ruhrgas Norge AS (17.5%), Endeavour Energy Norge AS (7.5%) og Petoro (7.5%).
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner

Dokumenter og linker