Noreco bygger ut Nini Øst-feltet

Stavanger, 26. mai 2008: Norwegian Energy Company ASA (OSE:NOR), Det danske Nini Øst-feltet, hvor Noreco har en eierandel på 30%, er nå vedtatt utbygget og konstruksjonskontrakter er inngått. Når produksjonen starter vil Noreco få en nettoøkning i sin oljeproduksjon på 3.300 fat olje pr dag.

- Nini Øst-feltet inneholder estimerte oljereserver på rundt 17 millioner fat. Norecos andel er 5,1 millioner fat. Vi forventer at produksjonen fra Nini Øst kan starte i slutten av 2009. Dette feltet gir ytterligere produksjon inn til Siri-komplekset, hvor vi er nå en 50% eier, sier administrerende direktør i Noreco, Scott Kerr.
 
Nini Øst er ett av 15 funn i Norecos portefølje. Feltet er en del av Nini-lisensen hvor danske DONG Energy er operatør. Det ligger innenfor det såkalte Siri-området som består av feltene Siri, Nini, Cecilie og Rau. Noreco har eierandeler i alle feltene, og styrket nylig sin posisjon i området gjennom oppkjøpet av Talisman Oil Denmark. Oppkjøpet økte selskapets eierandel i Siri-feltet til 50%.

- Med Nini Øst-utbyggingen venter vi å kunne produsere fra Siri-området helt til 2020, sier Scott Kerr.

Noreco eier 30% av Nini-lisensen, RWE Dea har 30% og operatøren DONG Energy eier 40%. Alle de tre lisenspartnerne har nå vedtatt utbyggingen av Nini Øst. Den danske Energistyrelsen godkjente utbyggingsplanene i februar i år.
 
Lisenspartnernes samlede investering i Nini Øst-feltet vil utgjøre rundt 2,1 milliarder danske kroner, inkludert rørledning mellom Nini og Nini Øst. Nini Øst-feltet vil ha en ubemannet satellittplattform tilsvarende Nini- og Cecilie-plattformene. Fra Nini Øst skal oljen sendes via Nini til Siri-plattformen for videre behandling og transport. Den nye produksjonsplattformen vil ligge syv kilometer nordøst for den eksisterene Nini-plattformen.
 
Operatøren DONG Energy har ingått kontrakter med Acergy for rørledninger og Bladt Industries om konstruksjon og installering av plattformen.

 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)
 

Abonner