Noreco fortsetter som uavhengig selskap

Stavanger, 23. mars 2011: Norwegian Energy Company ASA (Noreco) annonserte i oktober at selskapet satte i gang en bred gjennomgang av sine strategiske alternativ i den hensikt å fremme aksjonærverdiene i selskapet. Som ledd i denne gjennomgangen har Noreco og selskapets rådgivere vært i dialog med en rekke interesserte parter og undersøkt ulike strukturelle alternativ, inkludert fusjoner og salg av hele eller deler av selskapet.

 

Etter en grundig evaluering av alternativene og de bud og interesse som har kommet fram i prosessen, og tatt i betraktning det betydelige potensialet for verdiskaping i selskapets portefølje kombinert med sterk bedring i markedsforholdene for olje, har styret konkludert med at et salg av hele eller deler av selskapet per i dag ikke ville ha representert det mest verdiskapende alternativet for selskapet og dets aksjonærer.

 

Noreco produserer for tiden omlag 10.000 fat oljeekvivalenter (oe) per dag fra åtte felt i Danmark og Norge. Neste år vil selskapet få betydelig ny produksjon fra pågående feltutbygginger. Dette vil utvide Norecos portefølje av produserende felt, og vil også med dagens oljepriser gi selskapet sterk kontantstrøm og styrket finansiell stilling.

 

Selskapet er i gang med et omfattende utforskingsprogram som i år vil teste et risikojustert ressurspotensiale på nær 100 millioner fat oljeekvivalenter, med potensiale for meget stor verdiskaping. Selskapet har også en betydelig portefølje med funn som vil bli videre bearbeidet og bragt fram mot utbyggingsbeslutninger.

 

Som ledd i selskapets normale forretningsvirksomhet vil Noreco fortsatt jobbe aktivt med sikte på salg av enkeltstående eller pakker av eiendeler til aktuelle interessenter.

 

 

Endringer i ledelsen
Noreco melder i dag også at Scott Kerr har besluttet å trekke seg som selskapets administrerende direktør (CEO).

 

"Årene i Noreco har vært meget spennede, og til tider også utfordrende. Vi har nå fullført en omfattende strategisk gjennomgang og konkludert med at Noreco fortsetter som et uavhengig oljeselskap. Ved denne korsvei har jeg besluttet å trekke meg," sier Scott Kerr.

 

"Scott Kerr har ledet Noreco siden starten i 2005, og han har vært en sterk drivkraft i å bygge opp selskapet til å bli en respektert industriell aktør med en sterk portefølje og en meget kompetent organisasjon. Jeg vil takke Scott for innsatsen og ønsker ham lykke til videre, " sier Norecos styreformann Lars Takla.

 

Styret har utnevnt Einar Gjelsvik (38) som fungerende CEO. Gjelsvik har vært ansatt i Noreco siden 2006, senest som Driftsdirektør (COO). Han har også vært selskapets Direktør for strategi og investorkontakt. Før han begynte i Noreco hadde Gjelsvik ulike stillinger i BP. Gjelsvik er sivilingeniør og har også mastergrad i administrasjon og strategisk ledelse.

 

Rebekka Glasser Herlofsen (40) er utnevnt som Finansdirektør (CFO). Herlofsen har vært styremedlem i Noreco siden 2009, men vil nå tre ut av styret i forbindelse med denne utnevnelsen. Hun har bred erfaring som styremedlem i flere selskaper, og har hatt ledende stillinger i BW Gas og Enskilda Securities. Herlofsen erstatter Erik Borg som har vært fungerende CFO siden februar. Borg fortsetter som økonomisjef i selskapet.

 

Kjetil Bakken (39) er utnevnt som Direktør for strategi og investorkontakt. Bakken kommer fra stillingen som Investor relations manager i selskapet, og hans tidligere erfaring inkluderer aksjeanalyse i Fondsfinans og investorkontakt i Norsk Hydro. Han erstatter Rune Martinsen, som skal begynne som Operations Manager for Centrica i Norge. Martinsen har vært ansatt i Noreco siden 2005 og har hatt flere ledende stillinger i selskapet.

 

Kontaktpersoner:
Kjetil Bakken, Direktør for strategi og investorkontakt (+47 91 889 889)
Jan Petter Stiff, pressekontakt (+47 995 13 891)

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner