Noreco fullfører oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited

Stavanger, 19. juni 2008: Norwegian Energy Company ASA (Noreco, OSE:NOR), Noreco har formelt gjennomført oppkjøpet Talisman Oil Denmark Limited.  Transaksjonen inkluderer det produserende Siri-feltet i Danmark, og gir en betydelig økning av Norecos daglige oljeproduksjon.  
 
 
Denne transaksjonen øker vår produksjon med over 20%, og styrker vårt resultat, balanse og kontantstrøm, sier administrerende direktør Scott Kerr i Noreco.
 
25. april annonserte Noreco oppkjøpet av Talisman Oil Denmark som var forventet gjennomført i juni. Alle myndighetsgodkjennelser har nå blitt motatt, og transaksjonen har blitt formelt gjennomført.
 
Fakta om oppkjøpet av Talisman Oil Denmark Limited
Noreco har gjennomført kjøpet av alle aksjene i Talisman Oil Denmark Limited i hht avtale som ble inngått med Paladin Resources Limited (en del av Talisman Energy Inc) 25. april 2008. Effektiv dato for transaksjonen er 1. januar 2008, og kjøpsprisen er 83 millioner dollar, som justert for arbeidskapital og renter gir en totalsum på 94 millioner dollar.
 
Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Noreco legge to nye britiske selskaper til konsernstrukturen;  Talisman Oil Denmark Limited (iferd med å skifte navn til Siri (UK) Limited) og et nylig stiftet selskap, Siri Holding Limited, som er et heleid datterselskap av Noreco som kjøper alle aksjene i Talisman Oil Denmark Limited. Et oppdatert diagram over konsernstrukturen i Noreco er vedlagt.
 
Talisman Oil Denmark Limited sine interesser i den danske delen av Nordsjøen inkluderer en 30% ikke-operert andel i lisens 6/95, som inneholder det produserende Siri-feltet. Noreco eier fra før 20% av Siri, og vil etter transaksjonen ha en 50% eierandel.
 
Informasjon om Siri-feltet
Siri-feltet ligger i dansk sektor av Nordsjøen og startet produksjon i 1999. Dong er operatør, og har en 50% andel i feltet. Siri-plattformen er en integrert produsksjons- og boligplattform plassert på toppen av en oljelagrings-tank, som ligger på havbunnen på ca 65 meters havdyp. Oljeproduksjonen sendes til lagertanken på havbunnen og transporteres, via en flytende lastebøye, med skytteltankskip til raffinerier i Nordvest-Europa. For å øke oljeutvinningen injiseres vann og et begrenset volum gass i reservoaret. Siri-plattformen transporterer produksjonen fra feltene Nini og Cecilie. I mai var gjennomsnittlig bruttoproduksjon ca 12 500 fat olje per dag. En ny produksjonsbrønn på feltet er i ferd med å ferdigstilt nå.
 
Siri-plattformen er et viktig knytepunkt for andre felt og funn i området. Noreco har betydelige interesser i området, inkludert feltene Cecilie, Nini, Nini East og Rau, og denne transaksjonen vil skape synergier for Noreco i området.
 
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Scott Kerr, Administrerende direktør (+47 992 83 890)
Einar Gjelsvik, Direktør for investorkontakt (+47 992 83 856)

Abonner